11.01.2017

Dodurga

 

       Dodurga ilçesinin ve bölgenin tarihi son dönemde yapılan araştırmalara göre Eski Tunç Çağı'na (M.Ö. 5000) kadar inmektedir, ilçenin adı K-aşgarlı Mahmut'un Divan-ı Lugatit Türk adlı eserinde açıkladığı 24 Oğuz boyundan Toturgadan gelmektedir.
      Danişmentlilerin son zamanlarında, İskilip yolu üzerinde bulunan Dodurga Osmancık- İskilip bağlantısını sağlayan önemli bir konumdaydı. Danişmentlilerden sonra Dodurga Selcukluların idaresine girmiştir. Sultan II. Kılıçarslan sağlığında ülkesini II oğlu arasında pay etmiş Osmancık oğlu Sencer`in hissesine düşmüştür. Kösadağ Savaşından (1243) sonra Anadolu Moğol egemenliği altına girmiş,1260 tarihinde Moğol nanı Hülagu Kızılırmağın batısını Dodurga ve çevresi dahil Selçuklulardan Keykavus` a doğusunu merkezi Amasya olmak üzere Rüknettin KILIÇARSLAN `a vermiştir. Bu sırada Dodurga`nın idaresi Keykavs`a bağlı olarak Köyün ulularından Hamik Beğ` e aittir.
        Dodurga’nın ilk yerleşim bölgeleri önceleri şimdiki İlçenin güneyinde bulunan dağın eteğinde Kuzyaka ve Damlaca denilen yerde bir yerde doğusunda öldürmüş denilen mevkide bulunuyordu. Dodurga 1910–1935–1942–1943 yıllarındaki depremden çok hasar görmüş, birkaç defa yeniden imar edilmiştir.
        Birinci dünya savaşında erkek nüfusunun büyük kısmını kaybetmiştir. Milli Mücadeleye de aktif olarak katılmıştır. Dodurga, Cumhuriyetin ilk 20 yılından sonra çevresinde linyit madeninin bulunması nedeniyle tekrar önemli bir yerleşim bölgesi haline gelmiştir.
        Dodurga 1963 yılında yapılan referandumla belediyelik olmuştur. 09.05.1990 tarihinde Bakanlar Kurulu kararı ile İlçe olmuş ve 01.09.1991 yılında İlçe olarak teşkilatlandırılıp açılışı yapılarak ilk Kaymakamlık ve bağlı birimler oluşturulmuştur. ilçe müftüsünün 08/08/1991 tarihinde göreve başlamasıyla ilçe müftülüğü kurulmuştur.

      İlçe Müftülüğümüz, mülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfına ait Doğu Mahallesi Atatürk Caddesi Karamolla Sokak No: 21’de bulunan Müftülük sitesinde 08.08.1991 tarihinden itibaren hizmet vermektedir.