T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Çorum Müftülüğü

30.03.2017

İl Müftümüz Dr. Ahmet AKIN'ın Regaib Kandili Yazısı

MÜBAREK ÜÇ AYLAR VE REGAİB KANDİLİ

Sözlükte “kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış” anlamındaki rağibenin çoğulu olan regaib kelimesi hadis ve fıkıh literatüründe “bol sevap ve mükâfat, faziletli amel anlamlarına gelmektedir.  Hicrî takvime göre yedinci ay olan Receb ayının ilk Cuma gecesi Regaib kandilidir. İçerisinde birçok hayırlar, faziletler barındıran bu mübarek geceyi İnşaallah 30 Mart Perşembe`yi Cuma`ya bağlayan gece idrak edeceğiz. Gazzâlî bütün Kudüs halkının bu geceyi ihya ettiğini söylemiştir, bizlerde bu geceyi iyi değerlendirmek için elimizden geleni yapmaktan geri durmayalım.

Her şeyde farklılıklar olduğu gibi zamanlar da feyiz ve fazilet bakımından müsavi değildir. On iki ayın içinde “Üç aylar” diye anılan Recep, Şaban ve Ramazan ayları, rahmet ve mağfiret bakımından, diğer aylardan daha üstündür. Bu mübarek üç ayların içinde sırasıyla Regaib, Miraç, Berat ve Kadir gecesi gibi geceler vardır. Bu eşsiz aylardaki manevi hazzı bir an önce tatmak için Peygamberimiz (sav)  Recep ayını gördüklerinde şöyle dua ederdi. “ Allahım Recebi ve Şabanı hakkımızda hayırlı ve mübarek kıl ve bizi Ramazan’a kavuştur.”Regaib gecesi, Allah’üTeala’ nın rahmet, mağfiret ve inayetinin bol bol ihsan edildiği bir gecedir.

Müminlerin hayatında diğer gün ve geceler arasında, fazlasıyla sevap kazanacağı günler ve geceler vardır. Bu müstesna gün ve mübarek gecelerde mümin diğer günlerde olduğu gibi yaşarsa gerekli manevi ecri alamaz. O halde mümin bu farklı gün ve gecelerde diğer zamanlardan farklı ibadet, itaat ve davranışlarda bulunmalıdır. Mübarek üç aylardaki kutsi gecelerden ilki olan Regaib Gecesi, ihsanlar ve ilahi tecellilere sahne olacağı bildirilen bir gecedir. Bu itibarla bu gecede yapılacak dua, istiğfar ve ibadet, günahların affına vesile olacaktır. Peygamber Efendimiz (sav) bu gecede yapılan duaların kabul olacağını şu hadis-i şeriflerinde bizlere bildirmiştir. “ Beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar geri dönmez, kabul olunur. Bu geceler Recep’in ilk Cuma gecesi, Şaban’ ın yarısında bulunan gece, Cuma gecesi, Ramazan ve Kurban Bayramı geceleridir.”

Bu gece, diğer gecelerden daha ziyade ibadet ve itaatte bulunmalıyız. Tevbe ve istiğfar etmeliyiz. Hata ve kusurlarımızı telafi etmeliyiz. Kandil gecesinin manevi feyiz ve bereketini aile fertlerimize de anlatmalıyız. Onlarında bu mübarek gecenin feyzinden istifade etmelerine çalışmalıyız. Büyüklerin elini öperek, küçükleri sevindirerek, yetim, dul ve fakirleri ikram ve ihsanda bulunarak mutlu etmeliyiz.

Üzülerek ifade edelim ki üç ayların başlangıcını ve Regaib Kandilini idrak ettiğimiz şu günlerde bir tarafta İslâm Dünyasında akan kanlar, diğer tarafta memleketimizde yaşanan bazı terör olayları mümin yürekleri incitmiş, İslâm dünyasının manevi mevsime yine acı ve ıstırapla girmesine neden olmuştur. Hiç şüphesiz bu yaşananlar bütün dünyada insanlığın, İslâm’ın barış ve rahmet mesajlarına ne kadar da çok muhtaç olduğunu göstermektedir. Bunun için öncelikle mümin gönüllerin merhamet eğitiminden geçmesi, sevgi, şefkat, hilm ve kardeşlikle buluşması, kalb-i selim sahibi olması gerekmektedir. Mümin gönüllere rahmet ve merhamet yerleşmeden, İslâm dünyasının birçok bölgesinde var olan açlık ve sefalet; şiddet, çatışma ve gerginlik ortamları ortadan kaldırılamaz.

Regaib kandilinde 30 Mart Perşembe`yi Cuma`ya bağlayan gece akşam namazı ile yatsı namazı arasında Ulu Camide müftülüğümüz tarafından kandil programı düzenlenecek ve Mevlid-i Şerif okunacaktır. Ayrıca yine kandil gecesi akşam namazı ile yatsı namazı arasında Akşemsettin Camiinde Regaib Kandili Mevlit Programı düzenlenecektir. Kandil programlarımıza tüm halkımızı davet ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle aziz hemşerilerimizin ve âlem-i İslâm’ın mübarek üç aylarını ve Regaib Kandillerini tebrik ediyor; üç ayların gelişiyle birlikte gönüllerimizi itminana kavuşturan rahmet, mağfiret ve bereket ikliminin, ülkemizden başlayarak dalga dalga tüm insanlığı kuşatmasını, onların hidayet, barış ve huzuruna vesile olmasını, bu mübarek gün, gece ve aylarda yapacağımız ibadet, dua ve yakarışların kabul olmasını Rabbimden niyaz ediyorum.