16.10.2021

İl Müftümüz'den Mevlid Kandili Mesajı

Değerli Kardeşlerim.

Hicri 1443 yılının Rebiulevvel ayının 11’ini 12’sine bağlayan önümüzdeki 17 Ekim Pazar gecesi, Hz. Muhammed (sav)’in doğum yıl dönümünü idrak edeceğiz.

Allah Rasulü Hz.Muhammed’in (sav) yıl dönümü olan Mevlid Gecesi, sadece O’nun doğumunu anma vakti değil O’nun bizlere bıraktığı bütün değerleri anlama, öğretileriyle yenilenme ve sünnetiyle yaşama vaktidir. O gece Âlemi İslam, Sevgili Peygamberimizin (sav) getirmiş olduğu ilahi mesajı anlamak, insanlığa sunduğu eşsiz ahlakını özümsemek düşüncesiyle, O’na duyulan samimi sevgiyi sinelerden sözlere ve toplumsal bilince aktarma amacıyla O’nun dünyaya teşriflerinin seneyi devriyesini kutlayacaktır.

Rabbimiz, insanlığa lütuf ve merhametinin bir tecellisi olarak Hz. Muhammed Mustafa’yı (sav) “Hatemül Enbiya” yani Son Peygamber diye seçmiştir. O’nu bize en iyi anlatan Yüce Kitabımız Kur’an ise, O’nu “Üsve-i Hasene” “en güzel örnek” olarak göstermekte ve onun yolundan gitmemizi öğütlemektedir. Kur’an’ı Hakim’de “Allah’ın sevgisini kazanmanın Hz. Peygamber’in (sav) yolundan gitmekten geçtiğinin” (Âl-i İmrân, 3/31) vurgulanması, O’nun inananlar tarafından her zaman örnek alınmasının gerekliliğini ortaya koymaktadır.

Allah Rasulü (sav) tüm hayatı boyunca bizlere, Allah’a iman edip O’nu samimi şekilde sevmeyi, ibadetlerle hayatımızı güzelleştirmeyi, dürüstlüğü giyinmeyi, emanete riayet etmeyi, insan haklarına dikkat etmeyi, kimsesizlerin elinden tutmayı, komşuluk ve akrabalık bağlarını gözetmeyi, gönül kırmamayı, faydalı insan olmayı öğütlemiş ve bütün bunları bizzat örnekliğiyle bizlere göstermiştir. Bu ahlaki değerlerin farkında olmak ve onları hayatımıza tatbik edebilmek hepimizin temel hedefi olmalıdır.

İslam coğrafyasında akan gözyaşlarının durması, dünyadaki sefilliğin yok olması, masum ve mazlumların dökülen kanlarının dinmesi, her can’ın Allah’ın yarattığı bir can olarak görülmesi ve sonuçta insanlığın yeniden düzelmesi, bir nevi yeni bir “Asr-ı Saadet”in kurulması ancak Efendimiz’i (sav) örnek alarak yakalanabilecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle; değerli Çorumlu hemşehrilerim başta olmak üzere tüm Âlemi İslam'ın Mevlid kandillerini tebrik eder, tüm kardeşlerimize Efendimiz Hz. Muhammed (sav)’in örnekliğinde güzel bir hayat yaşamalarını Yüce Allah (cc)’tan niyaz ederim.