22.02.2017

PERSONELİMİZ

S.NO                  ADI-SOYADI          UNVANI
1 Harun GÖKCÜK Şube Müdürü
2 Turgut AK Vaiz (Yurt Dışı Görev)
3 Hasan Basri KÖKCÜ Vaiz
4 Özlem ÖZTÜRK Vaiz (ADRB)
5  Abdulvahit KARAKAŞ Murakıp
6 İsmail KASIRGA Din Hizmetleri Uzmanı
7 Hakkı İÇYÜZ Şef
8 Şaban ÇALIŞKAN V.H.K.İ.
9 Sacit MERAKLI V.H.K.İ.
10 İdris SARI V.H.K.İ.
11 Nadir YILMAZ V.H.K.İ.
12 Atıf ARSLANER Memur
13 İsmail KÖSE Memur
14 Nuh AKÇA Şoför
15 Ekrem KARAKUŞ Hizmetli
16 Yılmaz AKCAN Hizmetli