22.02.2017

PERSONELİMİZ

S.NO                  ADI-SOYADI          UNVANI
1  Harun GÖKCÜK  Şube Müdürü
2  Turgut AK  Vaiz (Yurt Dışı Görev)
3  Nikaip Hanım ALTUNIŞIK  Vaiz
4  Abdulvahit KARAKAŞ   Murakıp
5   İsmail KASIRGA   Din Hizmetleri Uzmanı
6   Hakkı İÇYÜZ   Şef
7   Şaban ÇALIŞKAN   V.H.K.İ.
8   Sacit MERAKLI   V.H.K.İ.
9   İdris SARI   V.H.K.İ.
10   Nadir YILMAZ   V.H.K.İ.
11   Atıf ARSLANER   Memur
12   İsmail KÖSE   Memur
13   Nuh AKÇA   Şoför
14   Ekrem KARAKUŞ   Hizmetli
15   Yılmaz AKCAN   Hizmetli