27.10.2021

Göç ve Çocuk Temalı Resim Yarışması

T.C.
CUMHURBAŞKANLIĞI
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
DİN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2021 YILI “GÖÇ VE ÇOCUK” TEMALI RESİM YARIŞMASI
ŞARTNAMESİ
I. YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURUM
Diyanet İşleri Başkanlığı
II. YARIŞMANIN TÜRÜ
Resim Yarışması
III. YARIŞMANIN TEMASI
“Göç ve Çocuk”
IV. YARIŞMANIN KAPSAMI
Türkiye Diyanet Vakfı’nın katkılarıyla Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen “Göç ve
Çocuk” temalı bu yarışma, Türkiye’de ikamet eden 15-20 yaş aralığındaki bireylerin katılımına
açık olarak düzenlenmektedir.
V. YARIŞMANIN AMACI
- Diyanet İşleri Başkanlığı’nın hizmet sunduğu kesimlerden biri olan göçmenler hakkında
toplumsal farkındalığın artırılmasına ve göçmenler ile toplumumuz arasındaki sosyal uyuma
katkıda bulunmak.
- Katılımcıların göç olgusunun olumlu/olumsuz yönlerine dikkat çekmelerine ve ülkemizin
göçmenler konusunda sergilediği takdire şayan tutumu ile insanlığa örnekliğini ifade etmelerine
imkan sunmak.
- Göç olgusundan en fazla etkilenen kesimlerden biri olan çocukların zihninde nasıl bir dünya
tasavvuru olduğuna dikkat çekmek.
VI. KATILIM ŞARTLARI
1. Yarışmaya, Türkiye’de ikamet eden 15-20 yaş aralığındaki (01.01.2001-31.12.2006
tarihleri -her ikisi de dahil- arasında doğanlar) haklarında kısıtlılık kararı bulunmayan
bütün bireyler katılabilir. Daha önce hakkında kısıtlılık kararı verilmiş olan veya kısıtlılık
kararı devam edenler yarışmaya katılamazlar.
2. Jüri üyeleri ve bunların birinci derece yakınları yarışmaya katılamaz.
3. Her katılımcı sadece 1 resimle yarışmaya katılabilir.
4. Resimler, daha önce sergilenmemiş ya da ödül almamış olmalıdır.
5. Resimler, 15 Kasım 2021 tarihi mesai bitimine kadar katılımcıların ikamet ettikleri il ya
da ilçe müftülüklerine elden, posta veya kargoyla teslim edilecektir. Mezkur tarihte
1
ulaştırılmamış resimler değerlendirilmeye alınmayacaktır. Posta veya kargodan kaynaklı
gecikmeler geçerli bir mazeret sayılmayacaktır.
6. Katılımcılar, Ek Katılım Formunu doğru bir şekilde doldurarak imzalayacaklar ve ayrı bir
kağıt halinde resimlerine iliştireceklerdir. 18 yaşından küçük olan katılımcılar ise ayrıca
velileri/vasilerine formda yer alan bölümü mutlaka imzalatacaklardır.
VII. TEKNİK ŞARTLAR
1. Resim yapılacak kağıdın boyutu, 35 x 50 cm olacaktır.
2. Resimler el yapımı olacak, kesinlikle bilgisayar vb. teknolojik ürünler kullanılarak ya da
dijital ortamlarda üretilmeyecektir.
3. Yarışmacılar, kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü renkli tekniği ve malzemeyi
kullanabilecektir.
4. Resimler paspartusuz, kıvrılmadan, katlanmadan, iki karton arasına düzgün yerleştirilmiş
bir şekilde teslim edilecektir.
5. Resim kağıdının her iki tarafına da herhangi bir şey yazılmayacaktır.