16.06.2021

Anız Yangınlarının Önlenmesi....

20.04.2021 tarih ve 2021/2 sayılı "2021/2 sayılı Çorum İli Hudutları Dahilinde 2021 Yılında Anız Yangınlarının Önlenmesiyle İlgili Valilik Tebliği" uyarınca kontrollü de olsa anız yakılmasına kesinlikle izin verilmeyecek, aykırı davrananlara 2872 Sayılı Çevre Kanunu'nun 20. Maddesi Ek-1 inci madde (c) bendine göre işlem yapılacaktır. İlimizde 2021 üretim sezonunda Mayıs ayı sonu - Aralık ayı başına kadar anız yangınları yasağının uygulanması, sözkonusu tebliğ kapsamında kamu düzeni ve güvenliğinin korunması amacıyla işlem yapılacaktır.

Duyrulur....