05.11.2020

EVLİLİK SEMİNERLERİ BAŞLIYOR

Diyanet İşleri Başkanlığımız ailenin kurulması, korunması ve güçlendirilmesi hususunda toplumumuza dinî ve ahlaki bilgi ekseninde rehberlik etmektedir. Aile kurulurken sağlam temeller üzerine inşa edilmesi, kurulan ailelerin güçlendirilmesi ve huzurlu bir şekilde devamının sağlanması için çalışmalar yapmaktadır. Bu bağlamda nişanlı ve yeni evli çiftlere sevgi, merhamet, adalet ve emanet bilinci gibi aileyi ayakta tutan değerler hususunda Kur’an ve sünnet ışığında bilgi vermek amacıyla lçe Müftülüğümüz tarafından hazırlanan “Huzurlu Aile, Güçlü Toplum, Güvenli Gelecek Projesi” kapsamında 8 konu başlığında “Evliliğe İlk Adım” seminerleri yapılacaktır.

Evliliğe İlk Adım” Seminer Başlıkları

  1. Seminer: Evlilik: Ahirete Uzanan Birliktelik

  2. Seminer: Nikâh ve Sorumlulukları

  3. Seminer: Ailemin İletişim Dili

  4. Seminer: Ailede İffet ve Mahremiyet

  5. Seminer: Yuvamız Merhamet Ocağı Olsun

  6. Seminer: Çocukla Şenlenen Yuvalar

  7. Seminer: Evlilikle Büyüyen Ailem

  8. Seminer: Çevre Bilinci ve Tüketim Ahlakı

 

Daha ayrıntılı bilgi için müftülüğümüze müracaat edebilirsiniz.