09.11.2021

Kur’an Kursumuz Büyük Bir İlmi Çalışmaya Ev Sahipliği Yapıyor

Yaklaşık iki ay önce açılışı gerçekleştirilen Ebussuud Efendi Erkek Kur’an Kursumuzda panel düzenleniyor. 27 Kasım tarihinde, İskilipli olan Şeyhulislâm Ebussuud Efendi ile Şeyhulislâm Sun’ullah Efendi’yi konu edinen Panel "Bir İlçe, İki Şeyhulislâm" başlığıyla gerçekleştirilecek. Panelde, İSAM Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Tuncay BAŞOĞLU, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah ÇOLAK gibi birçok uzman tebliğ sunacak. İki oturumda gerçekleştirilecek panelin oturum başkanlıklarını İSAM Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Tuncay BAŞOĞLU ile Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa ERTÜRK yapacak. Ebussuud Efendi Kur'an Kursu’nda bulunan Prof. Dr. Mücteba Uğur Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek panel, 27 Kasım Cumartesi günü saat 13:00’te başlayacak.

Panel programı şöyle:

I. Oturum

Oturum Başkanı

Doç. Dr. Tuncay BAŞOĞLU

İSAM Başkan Yardımcısı

1

Doç. Dr. Taha BOYALIK

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

"Ebussuud Efendi'nin Biyografisi ve Tefsirinin Yeni Neşri"

2

Prof. Dr. İsmail ÇALIŞKAN

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

“Akl-ı Selimi Kur’an’ın Dünyasına Götürmek: Gaye, Muhteva ve Yöntem Açısından Ebussuûd Efendi'nin Tefsiri Üzerine Bir İnceleme”

3

Doç. Dr. Tuncay BAŞOĞLU

İSAM Başkan Yardımcısı

"Ebussuud Efendi'nin Zararlı Alışkanlıklarla Mücadelesi ve Verdiği Fetvaları"

4

Prof. Dr. Kaşif Hamdi OKUR

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

"Ebussuud Efendi'nin Fıkıh Anlayışı"

II. Oturum

Oturum Başkanı

Prof. Dr. Mustafa ERTÜRK

Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı

1

Prof. Dr. Mustafa ARSLAN

İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

"Sistem Kurucu Bir Devlet Adamı Olarak Ebussuud Efendi"

2

Prof. Dr. Abdullah ÇOLAK

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı

"İskilip'li İkinci Şeyhulislam: Sunullah Efendi"

3

Prof. Dr. Mustafa AŞKAR

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

"Ebussuûd Efendi'nin Babası: İskilipli Şeyh Muhyiddîn-i Yavsî"

4

Prof. Dr. Recep KAYMAKCAN

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

"Ali Kuşçu ve İlmi Kişiliği"