01.10.2021

Camiler ve Din Görevlileri Haftası

Diyanet İşleri Başkanlığımız, 1986 yılından beri her yıl Ekim ayının ilk haftasını “Camiler ve Din Görevlileri Haftası” olarak kutlamaktadır. Camilerimiz; insanı manevi huzura kavuşturmanın yanında, dini ve milli değerlerimizin, vatan ve aile sevgisinin, birlik ve beraberliğin, dostluk ve kardeşliğin, paylaşma ve dayanışmanın öğretildiği kutsal mekânlardır. Irk, makam, mevki ayrımı olmadan camilerimizin kapıları herkese her daim açık olmuş, gönül birliği kurulmasını sağlamıştır. Şanlı ecdadımız İslam tarihi boyunca camilerimizi yalnızca ibadet etme amacıyla kullanmamış, bilhassa inşa ettikleri külliyelerle onları birer ilim ve kültür yuvası haline getirmişlerdir. Bu yönüyle de camilerimiz toplumsal hayatta çok önemli bir misyon üstlenmiş, huzur ve güven ortamının oluşmasında, kardeşlik bilincinin gelişmesinde, ilim irfan sahibi bir neslin yetişmesinde etkili olmuştur.

Ancak camilerimizi din görevlilerimizden ayrı düşünmek mümkün değildir. Çünkü kendilerini camilere vakfeden din görevlilerimiz, cami ile iç içe olmuşlar, adeta cami ile özdeşleşmişlerdir. Sadece camiye gelen cemaatle yetinmemiş, görev yaptıkları yerlerdeki hastalar, çocuklar, yetimler, öksüzler, fakirlere de yakın ilgi göstermiş, onların dertleriyle yakından ilgilenmişlerdir. Ülkemizin şehir merkezlerinden, dağ köylerine kadar halkımıza hizmet eden, camilerimizi açık tutan, semanın her karışını ezan sesleriyle şenlendiren, vaaz ve hutbeleriyle topluma yön veren ve halkımızı birlik, berberlik ve kardeşliğe davet eden din görevlilerimiz, toplum hayatında önemli bir görev üstlenmişlerdir.

Diyanet İşleri Başkanlığı'mız pandemi sürecinde vefa destek gruplarında severek görev alan, her daim cemaatinin yanında olarak çok kıymetli hizmetlere vesile olan Din Görevlilerimizin bu gayretlerine dikkat çekmek için bu yılki 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası temasını "Cami ve Vefa" olarak belirlemiştir. Bu vesileyle yeryüzünün en kutsal mekânlarında, peygamber makamında ömrünü din hizmetlerine adayan, minarede, mihrapta, minberde ve kürsüde gönüllere hitap eden, doğumundan ölümüne, mutlu ve kederli gününde insanımızın yanında olan, vatanımızın en ücra köyüne kadar hizmet götürme hususunda geri durmayan gönül erleri Din Görevlilerimizden ve Kâbe’nin bir şubesi olan camilerimize sahip çıkan, buraları maddi olarak inşa edip yaşatan, manevi olarak da cemaat olup ihya eden hayırseverlerimiz ve cemaatimizden ahirete irtihal edenleri rahmet ve minnetle yad ediyor, hayatta olanlara aileleriyle yaşayacakları afiyet dolu bir hayat bahşetmesini Yüce Mevla'dan temenni ediyorum.

Vahit DEMİRAL
İskilip Müftüsü