27.10.2021

“Göç ve Çocuk” Temalı Resim Yarışması

 

“GÖÇ VE ÇOCUK” TEMALI RESİM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

I. YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURUM

Diyanet İşleri Başkanlığı

II. YARIŞMANIN TÜRÜ

Resim Yarışması

III. YARIŞMANIN TEMASI

“Göç ve Çocuk”

IV. YARIŞMANIN KAPSAMI

Türkiye Diyanet Vakfı’nın katkılarıyla Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen “Göç ve Çocuk” temalı bu yarışma, Türkiye’de ikamet eden 15-20 yaş aralığındaki bireylerin katılımına açık olarak düzenlenmektedir.

V. YARIŞMANIN AMACI

- Diyanet İşleri Başkanlığı’nın hizmet sunduğu kesimlerden biri olan göçmenler hakkında toplumsal farkındalığın artırılmasına ve göçmenler ile toplumumuz arasındaki sosyal uyuma katkıda bulunmak.

- Katılımcıların göç olgusunun olumlu/olumsuz yönlerine dikkat çekmelerine ve ülkemizin göçmenler konusunda sergilediği takdire şayan tutumu ile insanlığa örnekliğini ifade etmelerine imkân sunmak.

- Göç olgusundan en fazla etkilenen kesimlerden biri olan çocukların zihninde nasıl bir dünya tasavvuru olduğuna dikkat çekmek.

VI. KATILIM ŞARTLARI

 1. Yarışmaya, Türkiye’de ikamet eden 15-20 yaş aralığındaki (01.01.2001-31.12.2006 tarihleri -her ikisi de dahil- arasında doğanlar) haklarında kısıtlılık kararı bulunmayan bütün bireyler katılabilir. Daha önce hakkında kısıtlılık kararı verilmiş olan veya kısıtlılık kararı devam edenler yarışmaya katılamazlar.
 2. Jüri üyeleri ve bunların birinci derece yakınları yarışmaya katılamaz.
 3. Her katılımcı sadece 1 resimle yarışmaya katılabilir.
 4. Resimler, daha önce sergilenmemiş ya da ödül almamış olmalıdır.
 5. Resimler, 15 Kasım 2021 tarihi mesai bitimine kadar katılımcıların ikamet ettikleri il ya da ilçe müftülüklerine elden, posta veya kargoyla teslim edilecektir. Mezkur tarihte ulaştırılmamış resimler değerlendirilmeye alınmayacaktır. Posta veya kargodan kaynaklı gecikmeler geçerli bir mazeret sayılmayacaktır.
 6. Katılımcılar, Ek Katılım Formunu doğru bir şekilde doldurarak imzalayacaklar ve ayrı bir kağıt halinde resimlerine iliştireceklerdir. 18 yaşından küçük olan katılımcılar ise ayrıca velileri/vasilerine formda yer alan bölümü mutlaka imzalatacaklardır.

VII. TEKNİK ŞARTLAR

 1. Resim yapılacak kâğıdın boyutu, 35 x 50 cm olacaktır.
 2. Resimler el yapımı olacak, kesinlikle bilgisayar vb. teknolojik ürünler kullanılarak ya da dijital ortamlarda üretilmeyecektir.
 3. Yarışmacılar, kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü renkli tekniği ve malzemeyi kullanabilecektir.
 4. Resimler paspartusuz, kıvrılmadan, katlanmadan, iki karton arasına düzgün yerleştirilmiş bir şekilde teslim edilecektir.
 5. Resim kâğıdının her iki tarafına da herhangi bir şey yazılmayacaktır.

VIII. DEĞERLENDİRME VE ÖDÜLLER

 1. İlçe müftülükleri kendilerine teslim edilen resimleri değerlendirmek ve dereceye girenleri tespit etmek üzere bir resim öğretmeninin de bulunduğu en az üç kişilik değerlendirme komisyonu oluşturacaktır. Bu konuda ilçe milli eğitim müdürlükleri ile işbirliği yapılacaktır.
 2. İlçelerden gelen resimlerle doğrudan il müftülüklerine başvuru yapan katılımcıların resimlerini değerlendirmek üzere il müftülükleri bünyesinde bir resim öğretmeni ve bir il göç uzmanı/uzman yardımcısı ya da ilgili kurum tarafından uygun görülecek bir personelin de bulunduğu en az üç kişilik değerlendirme komisyonu oluşturulacaktır. Bu konuda il milli eğitim müdürlükleri ve il göç idaresi müdürlükleri ile işbirliği yapılacaktır.
 3. Resimlerin değerlendirilmesi; özgünlüğü (30 puan), sanatsal değeri (30 puan), temaya dair mesajı yansıtması (40 puan) olmak üzere 100 tam puan üzerinden yapılacaktır.
 4. İlçe Müftülüğümüz tarafından ilçede birinci seçilen resmin sahibine 200 TL, ikinci seçilen resmin sahibine 150 TL, üçüncü seçilen resmin sahibine ise 100 TL ödül verilecektir. İl müftülükleri tarafından ilde birinci seçilen resmin sahibine 400 TL, ikinci seçilen resmin sahibine 300 TL, üçüncü seçilen resmin sahibine ise 250 TL ödül verilecektir. Diğer katılımcılar ise başta Başkanlığımız yayınları olmak üzere uygun görülecek diğer ödüller ile ödüllendirilebilecektir.
 5. Ülke genelinde dereceye giren resimler ve sahiplerinin isimleri uygun mecralarda ve vasıtalarla 7 Aralık 2021 tarihinde ilan edilecek ve katılımcılara bilgi verilecektir.
 6. Ülke genelinde birinci seçilen resmin sahibine 5.000 TL, ikinci seçilen resmin sahibine 4.000 TL, üçüncü seçilen resmin sahibine 3.000 TL, mansiyon ödülü almaya uygun görülen resmin sahibine 1.000 TL olmak üzere 18 Aralık Uluslararası Dünya Göçmenler Günü dolayısıyla 16 veya 17 Aralık 2021 tarihinde Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali ERBAŞ tarafından Başkanlığımız merkezinde ödül takdim edilecektir.
 7. Bu şartnamede belirtilen hususlara aykırı olduğu tespit edilen resimler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Resmin şartname hükümlerine aykırı olduğu sonradan tespit edilmesi durumunda dereceye girmiş ise ilgili katılımcıya verilen ödül/ödüller iptal edilecek ve bunun/bunların iadesi istenecektir.

IX. TELİF (KULLANIM) HAKLARI

 1. Resim sahipleri, gerek 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince eserleri ile ilgili bütün kullanım haklarını Diyanet işleri Başkanlığı’na verdiklerini kabul etmiş sayılırlar. Söz konusu izni sonradan geri almayacaklarını, eserlerin kullanılmasını engellemeyeceklerini veya bu izin için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt etmiş olurlar.
 2. Yarışmaya gönderilen bütün resimler, Diyanet İşleri Başkanlığınca basılı, görsel, işitsel, dijital yayın ve materyallerinde, web sitelerinde, düzenlenmesi muhtemel sergilerde kullanılabilir.
 3. Diyanet İşleri Başkanlığı eserlerin bu şartnamede belirtilen amaçlar dışında kullanılmasına hiç bir şekilde izin vermeyeceğini taahhüt eder.
 4. Gerek illerde gerekse ülke genelinde dereceye giren resimlerin Başkanlığımız ve müftülüklerimizin sosyal medya hesaplarında ya da internet ortamında paylaşılması, bu hesaplardan indirme ve paylaşım yapılması durumunda Başkanlığımız ve müftülüklerimiz tarafından herhangi bir ücret ödenmesi söz konusu olmayacaktır.

X. YARIŞMA TAKVİMİ

 • Resimlerin Katılımcılar Tarafından İl ve İlçe Müftülüklerine Son Teslim Tarihi: 15 Kasım 2021
 • Seçilen Resimlerin İlçelerden İllere Son Gönderim Tarihi: 19 Kasım 2021
 • Seçilen Resimlerin İllerden Başkanlığımıza Son Gönderim Tarihi: 26 Kasım 2021
 • Başkanlıkça Resimlerin Değerlendirilmesi: 6 Aralık 2021
 • Sonuçların İlanı: 7 Aralık 2021
 • Ödül Töreni: 16-17 Aralık 2021

İletişim:

İskilip Müftülüğü

Adres: Bahabey Mahallesi, Akşemseddin Caddesi, Müftülük Sitesi, No: 21 19400 İskilip, Çorum

Telefon: (0364) 511 6070

Faks Numarası : (0364) 511 3461

e-posta: iskilip@diyanet.gov.tr