25.08.2023

SINAV DUYURUSU

2023-2024 Yılı İhtiyaç Odaklı ve 04-06 Yaş Kur'an Kursu Geçici Öğretici Sınav Duyurusu. 

İlgi

:a)Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği.

b)Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği.

c)Vaizlik, Kur'an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyımlık Kadrolarına Atama ve Bu

Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği.

ç)Diyanet İşleri Başkanlığının 09.08.2021 tarih ve 1526038 sayılı yazısı.

d)2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Kur'an Kursları Uygulama Esasları.

İlimiz ve İlçe Müftülüklerimizde 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılında Kur'an Kurslarında eğitim ve öğretimin

daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla, öğretici ihtiyacının kadrolu ve sözleşmeli personel ile

karşılanamadığında ek ders ücreti karşılığı görevlendirilmek üzere ilgi (a.b.c) Yönetmelikler ve ilgi (ç) yazı ilgi (d)

Uygulama Esasları çerçevesinde aşağıda yer alan usul ve esaslara göre yapılacak sözlü sınavla kadın geçici

Kur'an Kursu öğreticisi alınacaktır.

A- BAŞVURU ŞARTLARI:

a) İhtiyaç Odaklı Kuran Kursları Geçici Öğretici Sözlü Sınavına katılabilmek için müracaat edeceklerin;

1-657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 ‘inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2-Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5'inci maddesinin (b) bendindeki ortak

nitelik şartını taşımak.

3-En az İmam Hatip Lisesi veya üstü Dini Yüksek Öğrenim mezunu olmak.

4-Kur'an kurslarında geçici öğreticilik yapmaya mani bir engeli bulunmamak.

5-Kadın olmak.

6-2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Test (DHBT) sınavı sonucunda KPSSP122, KPSSP123 ve

KPSSP124'den en az 60 (altmış) ve üzeri puan almış olmak. 2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Test (DHBT)

puanı 60 ve üzeri olanlardan müracaat eden bulunmaması halinde 2022-KPSS (DHBT) sınavına girip 60'ın altında

puanı olanların da başvuruları alınacaktır. (Bu puanlar müracaat edebilmenin ön koşuludur. Sözlü sınavın

hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır.)

7-Sınav başvurusu görev almak istenilen il-ilçe Müftülüklerinden sadece birine matbu dilekçe ile şahsen

yapılacak olup evrakların tamam olması halinde birinci derece yakınları tarafından da evrak teslimi yapılabilecektir.

Posta yoluyla yapılan başvurular başvuru tarihi bitişi itibarıyla İlimiz ve İlçe Müftülüklerine ulaştığı takdirde kabul

edilecek olup fax ve mail yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. (İlde görev almak isteyenler İl

Müftülüğüne, İlçede görev almak isteyenler İlçe Müftülüklerine başvuracaktır.)

8-Birden fazla İl-İlçe Müftülüğüne müracaat edenlerin müracaatları (sınavı kazansalar dahi) geçersiz

sayılacaktır.

9-Dilekçe verilen İl-İlçe haricinde görevlendirme yapılmayacaktır. (EK-F bendinin 4. maddesi hariç.)

b) 04-06 Yaş Kuran Kursları Geçici Öğretici Sözlü Sınavına katılabilmek için müracaat edeceklerin;

1-657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 ‘inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2-Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5'inci maddesinin (b) bendindeki ortak

nitelik şartını taşımak.

3- En az İmam Hatip Lisesi veya üstü Dini Yüksek Öğrenim mezunu olmak.

4- 3'üncü madde de belirtilen dini öğrenim düzeylerinden birine sahip olmakla birlikte, Okul Öncesi

Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi (Ön Lisans), Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi Bölümü mezunu, çocuk gelişimi ve eğitimi

alanında mezuniyeti yada Başkanlığımızca kabul edilen (19/01/2017 tarihinden önce alınan çocuk gelişimi ve

eğitim alanıyla ilgili 296 saat ve üzeri belge / sertifikaya sahip olmak veya 19/01/2017 tarihinden sonra ise sadece

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nden alınan çocuk gelişimi ve eğitimi alanındaki "Okul Öncesi Çocuk

Gelişimi ve Eğitimi (380 saat)" sertifikaya sahip olmak) sertifika / kurs bitirme belgelerinden birine sahip olmak.

5-Kur'an kurslarında geçici öğreticilik yapmaya mani bir engeli bulunmamak.

6-Kadın olmak.

7-2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Test (DHBT) sınavı sonucunda KPSSP122, KPSSP123 ve

KPSSP124'den en az 60 (altmış) ve üzeri puan almış olmak. 2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Test (DHBT)

puanı 60 ve üzeri olanlardan müracaat eden bulunmaması halinde 2022-KPSS (DHBT) sınavına girip 60'ın altında

puanı olanların da başvuruları alınacaktır. (Bu puanlar müracaat edebilmenin ön koşuludur. Sözlü sınavın

hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır.)

8-Sınav başvurusu görev almak istenilen il-ilçe Müftülüklerinden sadece birine matbu dilekçe ile şahsen

yapılacak olup evrakların tamam olması halinde birinci derece yakınları tarafından da evrak teslimi yapılabilecektir.

Posta yoluyla yapılan başvurular başvuru tarihi bitişi itibarıyla İlimiz ve İlçe Müftülüklerine ulaştığı takdirde kabul

edilecek olup fax ve mail yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. (İlde görev almak isteyenler İl

Müftülüğüne, İlçede görev almak isteyenler İlçe Müftülüklerine başvuracaktır.)

9-Birden fazla İl-İlçe Müftülüğüne müracaat edenlerin müracaatları (sınavı kazansalar dahi) geçersiz

sayılacaktır.

10-Dilekçe verilen İl-İlçe haricinde görevlendirme yapılmayacaktır. (EK-F bendinin 4. maddesi hariç.)

B- BAŞVURU TARİHİ:

Müracaatlar; 24.08.2023 Perşembe günü başlayıp 07.09.2023 Perşembe günü mesai saati bitiminde sona

erecektir.

C- SÖZLÜ SINAV:

1-Sınavlar için müracaat edenlerin tamamı sözlü sınava çağrılacaktır.

Sınava ait bilgiler 08.09.2023 Cuma günü saat 17.00'dan itibaren Müftülüğümüzün

2-

internet adresinden ilan edilecektir.

http://www.corummuftulugu.gov.tr

3-Sözlü Sınav İl Müftülüğümüzde 11.09.2023 Pazartesi günü saat 09.00'da başlayacak olup, bitinceye

kadar müteakip günlerde 09.00 – 17.00 saatleri arası devam edecektir.

4-Belirtilen tarihte sınava katılmayanlar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

5-Fotoğraflı kimlik belgesi (Nüfus Cüzdanı, Ehliyet, Pasaport) yanında olmayanlar sınava alınmayacaktır.

6-Sınava giren adaylarda aşağıdaki genel kriterler dikkate alınarak 100 tam puan üzerinden değerlendirme

yapılacaktır.

Kur'an-ı Kerim,

Temel İlmihal Bilgisi,

Pedagojik Formasyon Bilgisi, Çocuk Gelişimi ve Eğitim Bilgisi (4/6 yaş K.Kursu başvuruları için)

Kavrama, muhakeme etme, özetleme ve ifade etme yeteneği,

Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

1-Başarı listesi ihtiyaç odaklı ve 4-6 yaş sözlü sınavı neticesinde 70 (yetmiş) ve üzeri puanı olanlar için en

yüksek puanı alandan başlanmak suretiyle başvuru yapılan her müftülük için ayrı ayrı oluşturulacaktır. Sözlü sınav

başarı puanlarının eşit olması halinde 2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Test (DHBT) sınavı puanı fazla olana,

bu puanında aynı olması durumunda doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.

2-2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Test (DHBT) sınavı puanı 60 ve üzeri olanların sözlü sınav puanı

başarı listesi kendi arasında, 2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Test (DHBT) sınavı puanı 60 puanın altında

olanların sözlü sınav puanı başarı listesi kendi arasında yapılacaktır.

3- Müftülüklere göre oluşturulan başarı listeleri Müftülüğümüz web sayfasından ilan edilecektir. Adaylara

ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

E- SEMİNER

İl Müftülüğü Sınav Kurulunca yapılan sözlü sınav neticesinde başarılı olanların katılacağı hizmet içi eğitim

semineri görev alacağı Müftülükçe planlanarak yapılacaktır.

F – GÖREVLENDİRME VE DİĞER HUSUSLAR:

1-Görev yeri tespiti kişilerin başvuru yaptıkları Müftülüğe göre oluşturulan başarı listesindeki en yüksek

puanı olandan başlamak üzere geçici görevli ihtiyacı hasıl oldukça sıra takip edilerek yer seçimi adaylara sorularak

yapılacaktır. 2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Test (DHBT) sınavı puanı 60 olanlar için oluşturulan başarı

listesindeki adayların görevlendirilmeleri bitmeden 2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Test (DHBT) sınavı puanı

60'ın altında olanlar için oluşturulan başarı listesinden görevlendirilme yapılmayacaktır.

2-Görev yeri belirlemesi yapılırken sıradaki görev yerlerini kabul etmeyenlerin başarı listesindeki sıralaması

değiştirilmeyecek olup ihtiyaç duyulması halinde ilk teklifi kabul etmeyenden itibaren tekrar sorulmaya başlanarak

görevlendirme yapılacaktır. Ancak, bir adaya en fazla iki defa teklif sunulacak olup teklif edilen yerleri kabul

etmeyenlere 3'üncü hak verilmeyecektir.

3-İl veya İlçelerimizde ihtiyaç odaklı ve 4-6 yaş da görev verilenlere İl veya İlçe Müftülüklerimizce ikinci bir

görev yeri teklifi yapılmayacaktır.

4-İlimiz Değerlendirme ve Sınav Kurulunca yapılan sınav neticesinde 70 ve üzeri puan alarak başarılı

olanların ilimiz ve ilçe Müftülüklerince boş yer olmadığı için görevlendirilmesi yapılamamışsa bu kişiler; diğer İlçe

Müftülüklerinde ihtiyaç duyulan yerlere geçici olarak görevlendirebilir. Yukarıdaki belirtilen şekilde görev almak

isteyenlerin dilekçe ile görev almak istedikleri İlçe Müftülüğüne bizzat başvuru yapmaları gerekmektedir. İlçe

Müftülüğü tarafından alınan dilekçeler üzerine yapılacak görevlendirmelerde de başvuru yapanlar arasından en

yüksek puan alandan başlamak suretiyle görevlendirme yapılacaktır.

5-Teklif edilen yerleri kişinin kabul etmesi halinde Diyanet İşleri Başkanlığı Bilgi Yönetim Sistemi (DİBBYS)

atama bölümüne girilmesine müteakiben Diyanet İşleri Başkanlığı Atama Dairesi tarafından onaylananların göreve

başlamadan kendi isteği ile istifa etmesi halinde bir sonraki açılan sınava kadar tekrardan görevlendirmesi

yapılmayacaktır.

6-Kur'an kursunda geçici öğretici olarak görevlendirilenler, 24 Temmuz 2009 tarihli ve 27298 sayılı Resmi

Gazetede yayımlanan 2009/15215 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre ek ders karşılığı ve 5510 sayılı Sosyal

Güvenlik Kanunu hükümlerine göre çalıştırılacaktır.

7-2024 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Test (DHBT) sınavı sonucu açıklandığında 2022 Yılı KPSS Din

Hizmetleri Alan Bilgisi Test sınavı sonuçları hükümsüz kalacağından sınav sonuçları açıklandığı tarihten sonra

yapılacak olan geçici görevlendirmelerde bu sınavdan alınacak olan KPSSP122, KPSSP123 ve KPSSP124

puanları da göz önünde bulundurulacaktır.

8-Müftülüğümüz web sitesinden bu ilana ait yapılacak tüm duyurular tebligat sayılacaktır.

G- MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER:

1-Adaylar, ‘EK1' form matbu dilekçenin çıktısını, ilanın ekindeki linkten veya İlimiz ve İlçe Müftülüklerinden

temin edip bilgilerini doğru bir şekilde doldurduktan sonra diğer belgelerle birlikte görev almak istedikleri İl/İlçe

Müftülüklerine başvuruda bulunacaklardır. (Adaylar 2023-2024 yılı İhtiyaç Odaklı ve 04-06 Yaş Kur'an Kursu Geçici

Öğretici sınavlarından hangisine başvuru yapacaklarsa dilekçede belirtilen kutucuğu işaretleyeceklerdir. Şartları

taşımaları halinde birden fazla sınav için başvuru yapabileceklerdir.)

2-2022-KPSS-DHBT sonuç belgesi.

3-KPSS'ye başvururken beyan ettiği öğrenim durumlarını gösterir Mezuniyet Belgesi (Aslı ile birlikte

fotokopisi)

4-Hafız olanlar için hafızlık belgesi.

İlanen duyurulur.