23.01.2021

HİZMET STANDARTLARIMIZ

T.C
ÇORUM VALİLİĞİ

İL MÜFTÜLÜĞÜ

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

SIRA NO

 

HİZMETİN ADI

 

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

(EN GEÇ)

 

1

Telefon ile veya bizzat gelerek sorulan dini soruların

cevaplandırılması

 

---

 

ANINDA

2

E-mail yoluyla sorulan dini soruların cevaplandırılması

---

5 GÜN

 

3

Mektup ve faks yoluyla sorulan dini soruların Cevaplandırılması

 

---

 

7 GÜN

 

4

 

İhtida İşlemleri

 1.  
 2. Fotoğraf (2Adet),
 3. Yabancı uyruklu ise pasaportörneği.

 

1 SAAT

5

Aile ve Dini Rehberlik Bürosu Hizmetleri

Telefonla sorulanlar ile yüz yüze görüşme talepleri

ANINDA

6

Aile ve Dini Rehberlik Bürosu Hizmetleri

e-posta veya dilekçe.

5 GÜN

7

Vekalet Yoluyla Kurban Kesimi

Banka Dekontu

30 DAKİKA

 

8

 

Cami Devirleri

 1.  
 2. Caminin isim tutanağı
 3. Cami devirtutanağı

 

2 GÜN

9

Camilerde Kur’an Öğretimi

Form Dilekçe              Not: Haftada altı saat ders

10 DAKİKA

 

10

Dernek, Vakıf, Kurum ve Kuruluşlardan Vaaz ve Mevlit için Camilerin Kullanım İzni

 

Dilekçe

 

2 GÜN

11

Tarihi Camilerde Film, Fotoğraf Çekim İzni

Dilekçe

5 GÜN

 

12

Ulusal TV’lerin tarihi camilerde Mevlit

programlarını çekim izni.

 

Dilekçe

 

15 GÜN

13

Güneşin doğuşu ve batış vakti öğrenme talepleri

Dilekçe

7 GÜN

14

Kur'an Kurslarına Öğrenci Kayıt İşlemleri

Form dilekçe

10 DAKİKA

15

Yaz Kur'an Kurslarına Öğrenci Kayıt İşlemleri

Form dilekçe

10 DAKİKA

 

16

 

Kur'an Kursu Açılışı

 1. Kurs binasına ait tahsis belgesi,
 2. Bina tanıtma formu,
 3. Sağlık Müdürlüğü raporu,

 

1 AY

 

17

Hafızlık Tespit Sınavları (Yılda üç defa, Ocak, Haziran, Ekim)

Başkanlığımızca belirlenen Bölge Merkezlerinde yapılır.

 1. Hafızlık tespit sınavı müracaat dilekçesi
 2. Fotoğraf (3 Adet)

 

1 HAFTA

18

Camilerde Kur'an Öğretimi Kurslarına Kayıt İşlemleri

Form dilekçe

10 DAKİKA

 

19

 

Hac Ön Kayıt İşlemleri

 1.  
 2. Nüfus cüzdanıfotokopisi,
 3. Ön kayıt ücretinin bankayayatırıldığına dair paradekontu.

 

30 DAKİKA

 

 

20

 

 

Hac Kesin Kayıt İşlemleri

 1.  
 2. Hac ücretinin tamamının veya taksit miktarının bankaya yatırıldığına dair para dekontu,
 3. 4x6 ebadında arka fon rengi beyazolan (4 adet) vesikalıkfotoğraf,
 4.  

 

 

30 DAKİKA

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

Umre kayıt İşlemleri

 1.  
 2. Katılacağı tur tarihi itibariylegeçerlilik süresi en az (1) yıl olanpasaport,
 3. Nüfus cüzdanıfotokopisi,
 4. 4x6 ebadında arka fon rengi beyazolan (3 adet) vesikalıkfotoğraf,
 5. Umre seyahat ücretinin yatırıldığınadair paradekontu,
 6.  
 7. Umreye yalnız gidecek 45 yaşındanküçük bayanlar ile 18 yaşından küçükerkekler

için, noterden alınacak muvafakatname ile taahhütname,

 1. 45 yaşından küçük bayanlardan eşleriyle birlikte gidecek olanların evlenme cüzdanı fotokopisi, yanında eşi olmayıp birinciderece

erkek akrabası ile gidecek olanlardan ise akrabalık belgesi.

 

 

 

 

 

 

 

30 DAKİKA

 

 

22

 

Cami Derneklerinin İl Dışı Yardım İstekleri için İstenen Belgeler

 1.  
 2. İl Dernekler Müdürlüğü İzin Belgesi,
 3.  
 4. Valilik/Kaymakamlık Üst Yazısı,
 5. İbanlı Banka Hesap numarası

 

 

20 GÜN

 

 

 

23

 

 

 

Cami Yapımı

 1.  
 2.  
 3. Şahıs ile Mal sahibinin Noterden Tasdikli Taahhütname.
 4.  
 5. Arsanın Belediyesi İmar Planında Cami Yeri Olarak Tahsisine Dairelge.

 

 

 

15 GÜN

 

 

 

 

24

 

 

 

 

Cami Derneklerinden Gelen Yardım Talepleri

 1.  
 2.  
 3.  
 4. Teşekkülün Hukukî Statüsünü gösteren belge.
 5. Teşekkülün faaliyette olduğuna dair belge.
 6. İnşaat Ruhsatı veya OnarımBelgesi.

 

 

 

 

30 GÜN

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

Gerçek veya Tüzel Kişilerce (Cami ve Kur’an Kursu Yaptırma Yaşatma Dernekleri vb.) cami yaptırma başvuru işlemleri

 1. Cami yeri imar planında ibadet alanı olarak ayrılmışolmalıdır.
 2. Cami yapılacak alan 2.500 m² den küçükolmamalıdır.
 3. Camii yapacak şahıs veya tüzel kişiler dilekçe ile müracaat edeceklerdir.
 4. Cami yapılacak yerin Tapusu olacaktır.
 5. Cami derneği tarafındancami

yapılacaksa; Cami yapılacağına dair alınan kararın fotokopisi getirilecektir.

 1. Köylerde yapılacak cami içinKöy

Muhtarlığı Karar Alacak ve Kararın fotokopisi getirilecektir.

 1. İl ve İlçelerde yapılacak camiler için Müftülükçe Valilik ve Kaymakamlık onayı alınacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

30 GÜN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Açıktan Atama

 1. T.C. Kimlik Numarasıbeyanı,
 2. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylanmışsureti,
 3. KPSS/DHBT sonuç belgesinin aslıveya kurumca tasdiklisureti,
 4. Başkanlıkça verilmiş olanhafızlık

belgesinin aslı veya kurumca onaylanmış sureti,

 1. Sabıka kaydı olmadığına dairyazılı beyanı,
 2. Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılıbeyanı,
 3. Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığınadair yazılıbeyanı,
 4. Son bir yıl içinde çekilmiş altıadet vesikalıkfotoğraf.( Bu belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Başkanlık, müftülükler veya eğitim merkezi müdürlüklerince tasdik edilebilir.)
 5. Öğrenimini yabancı ülkelerde yapmış olanların denklik belgesi,
 6. Mal Beyannamesi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 AY

 

 

 

 

27

 

 

 

 

Emekli veya görevden ayrılanların pasaport belgesi müracaatında

 1. Emekli veya görevden ayrıldığı tarihteki görev yerini ve en son ikamet adresini ve T:C kimlik numarasını, sahipolduğu

Pasaportun numarasını, telefon numarasını belirtir pasaport müracaat belgesi yazılı

beyanı,

 1. Eş veya çocuklarının müracaatında memurun eşi ve çocuğu olduğunu, T.C. Kimlik numarasını belirtir yazılıpasaport talep belgesibeyanı.

 

 

 

 

5 GÜN

 

28

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Kapsamında Yapılan Başvuruların Cevaplandırılması

Dilekçe veya e-posta

 

10 GÜN

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri

:

İl Müftülüğü

İkinci Müracaat Yeri

:

Valilik

İsim

:

Muharrem BİÇER

İsim

:

Murat Çağrı ERDİNÇ

Unvan

:

İl Müftüsü

Unvan

:

Vali Yardımcısı

Adres

:

Bahçelievler Mh. Gazi Cd. No: 100 Çorum

Adres

:

Gazi Caddesi Valilik Binası Corum

Telefon

:

0364-223 07 20

Telefon

:

(364) 2138418

Faks

:

0364-223 07 23

Faks

:

(364) 2131229

e-Posta

:

corum@diyanet.gov.tr

e-Posta

:

corum@icisleri.gov.tr